Frågor och svar (FAQ)


Svenska Dövidrottsförbundet? Varför har ni ett eget idrottsförbund?
Svenska Dövidrottsförbundet bildades redan 1913 som nummer 17 av alla Sveriges 69 idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Men inte förrän 1995 blev förbundet invalt i Riksidrottsförbundet. Döva ser inte sig själva som handikappade i egentlig mening och därför har man ett eget idrottsförbund eftersom man kommunicerar på teckenspråk och de flesta hörande gör inte det.

Är Svenska Dövidrottsförbundet medlem i Riksidrottsförbundet?
Ja, Svenska Dövidrottsförbundet bildades 1913 som nummer 17 av alla Sveriges 69 idrottsförbund men inte förrän 1995 blev det invalt i Riksidrottsförbundet. Under en väldigt lång tid fungerade man utanför den egentliga idrottsrörelsen tills Riksdagen 1969 beslutade att all handikappidrott skulle insorteras under Svenska Handikappidrottsförbundet under parollen ”Idrott för alla” och då tvingades dövidrotten mer eller mindre in i Svenska Handikappidrottsförbundet som en form av kommitté fram till utträdet 1995.

Varför räknas inte dövidrott som parasport?
Dövhet innebär mycket mer än ur ett funktionsnedsättnings perspektiv. Döva betraktar sig som en social- och kulturell folkgrupp och teckenspråket är vårt gemensamma nämnare. I ett Paralympics skulle döva också vara utanför och en minoritet, då vi har ett helt annat modalitet i språket – det vill säga att vi kommunicerar visuellt med teckenspråket och vi hör bl.a. inte startskotten som finns på Paralympics. Vi innehar ett helt annat kultur, vilket gör att döva idrottare och supportrar behöver ett eget Olympic och det har vi haft i många år – deaflympics. Det är en tradition vi ogärna bryter. Skulle vi delta i Paralympics skulle vi också fördelas ur hörselnivåer, vilket inte blir lätt då vi är ett minoritet och deltagandet skulle bli för få i varje klass. Vi tävlar i Deaflympics oavsett hörselnivå över 55 decibel – bara ingen teknik får användas under tävlan. De som hör bättre än 55 decibel kan alltså delta i den vanliga Olympiaden eller Paralympics om de så önskar. Det har funnits döva som deltagit i Olympiaden eller Paralympics (döva med andra tilläggs funktionshinder) tidigare.

Finns Internationella Dövidrottsförbund?
International Committee of Sports for the Deaf, (ICSD) Internationella Dövidrottsförbundet, bildades 1924 i Paris under namnet Comité International de Sports de Sourds (CISS) och tog då ensamt hand om all internationell tävlingsverksamhet för döva fram till 1983 då European Deaf Sports Organisation (EDSO) bildades och tog över den europeiska delen. Båda är multisportorganisationer men på senare tid har även internationella dövidrottsorganisationer speciellt för basket, fotboll, golf, karate med mera bildats.

Vad är 55 Decibel gränsen?
Enligt Internationella Dövidrottsförbundets tävlingsregler får man inte höra bättre än 55 Decibel på det bästa örat för att få tävla internationellt. Varje land kan dock ha egna gränser för sina egna tävlingar. I Sverige har vi gränsen 55 Decibel vid Svenska Mästerskap för döva.

Får man använda hörapparat när man tävlar?
Enligt Internationella Dövidrottsförbundets tävlingsregler får man inte använda hörapparat eller Cochlea Implantat under internationella tävlingar men varje land får själv avgöra när det gäller egna tävlingar. I Sverige får inte hörapparater eller Cochlea Implantat användas vid Svenska Mästerskap för döva.

Finns det klubbar i Sverige för dövidrotten? Vad finns det för tävlingar?
I Sverige har vi 46 föreningar som i olika former bedriver dövidrott. Vi har Svenska Mästerskap och Distriktsmästerskap varje år i omkring 15 olika idrotter. Internationellt finns sommar och vinter- Deaflympics vart fjärde år, världsmästerskap, europamästerskap, nordisk-baltiska mästerskap och mycket landskampsutbyten. Dessutom börjar nu mer och mer internationella klubbmästerskap dyka upp.

Varför är inte dövidrotten med i Paralympics?
Eftersom dövhet i sig självt inte är något fysiskt handikapp ser döva ingen samhörighet med handikappidrotten utan vill helst arrangera egna spel. Det finns dock ganska många exempel på döva som med framgång deltagit i hörandes OS och några flerhandikappade döva har även deltagit i Paralympics.

Varför har dövidrotten egna OS, Deaflympics?
Deaflympics arrangerades första gången 1924 i Paris och har sedan dess arrangerats vart fjärde år, först sommar och senare vinter, efter OS-modell. Döva var alltså ”först på plan” så att säga och ser ingen anledning att ge upp begreppet Deaflympics. Men frågan debatteras ständigt bland döva och eftersom ekonomin spelar så stor roll för dövidrotten vet vi inte vad som händer framöver när det gäller Deaflympics. Tyvärr har ännu inte IOC fullt ut accepterat Deaflympics som likvärdigt med OS och Paralympics.

Kan döva idrotta tillsammans med hörande?
Javisst, det går alldeles utmärkt. Det finns många exempel på döva idrottare som mycket framgångsrikt tävlat med och mot hörande både i Sverige och utomlands. Det finns till och med döva proffsidrottare. Men man måste vara medveten om att det krävs stor talang och även sociala färdigheter för att som döv t.ex. kunna göra sig gällande inom hörandes lagidrotter. Det finns många exempel på duktiga döva som mest fått sitta på bänken på grund av kommunikationssvårigheter och som tröttnat.

Kan ett lag med döva i t.ex. fotboll, innebandy och andra idrotter spela mot hörande lag?
Javisst, många dövlag är med i de hörandes seriesystem i olika idrotter men i allmänhet inte så högt upp i systemet, mycket beroende på att urvalet talangfulla döva är ytterst begränsat och de som är riktigt talangfulla går många gånger vidare till hörande idrotten och söker sin lycka där.

När är man döv? Vad är skillnaden mellan döva och hörselskadade?
Gränsen är mycket flytande. Det finns totalt döva som fungerar alldeles utmärkt bland hörande och det finns lindrigt hörselskadade som inte finner sig tillrätta varken bland döva eller hörande. Mycket hänger på den personlighet man har. Hörselnedsättningen i sig är många gånger inte den avgörande faktorn hur man finner sig tillrätta i samhället.

Har döva några funktionshinder förutom dövhet?
Vissa undersökningar tyder på att ganska många döva även har större eller mindre balansrubbningar i innerörat vilket kan påverka idrottsprestationerna. I övrigt finns det multihandikappade döva som inte är en så stor grupp och som mest tävlar inom handikappidrotten.

Har du mera frågor? Kontakta då oss på Svenska Dövidrottsförbundet: info@nulldovidrott.se

Ribbon Maker