Förtjänstdiplom för aktiva


Kan tilldelas idrottsman eller kvinna, som nedlagt ett synnerligen gott och intresserat arbete för sin förenings och SDIs fromma samt tillhört sin förening i minst 10 år.

Ribbon Maker