Förbundsstyrelsen genom åren


 

År Ordförande Sekreterare Ledamöter / Suppleanter
2015-2013 Carl Rasmussen Kjell Gunnå/Therese Rollvén Mona Riis, Christer Hovergren, Thomas Ljungberg, Kenneth Lundh, Gull-Britt Lindahl och Florian Tirnovan.
2013-2011 Arne Lundquist Kjell Gunnå Siw Andreasson, Thomas Spogardh, Curt Ljungberg, Thomas Ljungberg, Maria Norberg, Mona Riis, Christer Hovergren, Carl Rasmussen och Kjell Gunnå.
2011-2009 Arne Lundquist Kjell Gunnå Siw Andreasson, Thomas Spogardh, Curt Ljungberg, Maria Norberg, Mona Riis, Christer Hovergren, Carl Rasmussen och Kjell Gunnå.
2009-2007 Arne Lundquist Urban Mesch Sivert Engdahl, Edith Steiner, Carl Rasmussen, Kjell Gunnå, Mona Riis, Christer Hovergren, Thomas Spogardh och Siw Andreasson.
2007-2005 Arne Lundquist Urban Mesch Sivert Engdahl, Edith Steiner, Carl Rasmussen, Tore Mesch, Patrik Drivstedt, Johnny Slotts, Thomas Spogardh och Siw Andreasson.
2005-2003 Arne Lundquist Urban Mesch Sivert Engdahl, Edith Steiner, Carl Rasmussen, Tore Mesch, Stig Kjellberg, Johnny Slotts, Therese Rollvén och Thomas Spogardh.
2003-2001 Arne Lundquist Urban Mesch Tore Mesch, Stig Kjellberg, Johnny Slotts, Sivert Engdahl, Lars Larsson, Edith Steiner, Carl Rasmussen och Thomas Spogardh.
2001-1999 Weiky Wänerskär Urban Mesch Sivert Engdahl, Lars Larsson, Edith Steiner, Tore Mesch, Jonny Gustavsson, Siw Andreasson, Joachim Sundström och Carl Rasmussen.
1999-1997 Weiky Wänerskär Kjell Gunnå Sivert Engdahl, Jonny Gustavsson, Tore Mesch, Siw Andreasson, Lars Larsson, Christian Boklund, Edith Steiner och Hauke Hagedorn.
1996-1994 Lennart Edwall Kjell Gunnå Sivert Engdahl, Lennart Engman, Christian Boklund, Per-Thomas Örlegård, Stig Kjellberg, Eva Norberg, Agneta Jatko och Lars Larsson.
1994-1992 Lennart Edwall Kjell Gunnå Sivert Engdahl, Thyra Lindström, Per-Thomas Örlegård, Stig Kjellberg, Eva Norberg, Johnny Slotts, Lennart Engman och Jan Bergström.
1992-1990 Lennart Edwall Kjell Gunnå Sivert Engdahl, Thyra Lindström, Johnny Slotts, Leif Sträng, Per-Thomas Örlegård, Hans Rimberg och Maria Hermansson.
1990-1988 Lennart Edwall Kjell Gunnå Sivert Engdahl, Weiky Wänerskär, Leif Sträng, Per-Thomas Örlegård, Lars Norberg, Arne Lundquist och Thyra Lindström.
1988-1986 Lennart Edwall Kjell Gunnå Sivert Engdahl, Weiky Wänerskär, Leif Sträng, Arne Lundquist, Lars Norberg och Thyra Lindström.
1985-1984 Lennart Edwall Ingvald Berntsson Sivert Engdahl, Weiky Wänerskär, Leif Sträng, Lars Norberg, Leif Kroon och Thyra Lindström.
1983-1982 Lennart Edwall Thyra Lindström Sivert Engdahl, Weiky Wänerskär, Leif Sträng, Lars Norberg, Leif Kroon och Ingvald Berntsson.
1981-1980 Axel Skough Ingvald Berntsson Leif Sträng, Percy Andersson, Weiky Wänerskär, Lars Norberg, Arne Larsson, Leif Kroon och Thyra Lindström.
1980-1979 Lennart Edwall Ingvald Berntsson Leif Sträng, Percy Andersson, Axel Skough, Lars Norberg och Bertil Franklin.
1979-1978 Lennart Edwall Ingvald Berntsson Leif Sträng, Percy Andersson, Axel Skough, Lars Norberg, Arne Larsson, Bertil Franklin och Leif Kroon.
1978-1977 Lennart Edwall Ingvald Berntsson Leif Sträng, Percy Andersson, Axel Skough, Lars Norberg, Arne Larsson, Bertil Franklin och Leif Kroon.
1977-1976 Frans Husberg Bertil Franklin Leif Sträng, Arne Larsson, Percy Andersson, Axel Skough, Lennart Edwall, Lars Norberg och Lennart Åström.
1976-1975 Frans Husberg Bertil Franklin Leif Sträng, Arne Larsson, Percy Andersson, Axel Skough, Lennart Edwall, Lars Norberg och Lennart Åström.
1975-1973 Frans Husberg Axel Skough Leif Sträng, Arne Larsson, Percy Andersson, Bertil Franklin, Lars Norberg och Lennart Åström.
1972-1971 Osvald Dahlgren Bertil Franklin Leif Sträng, Arne Larsson, Percy Andersson, Arne Lundquist, Frans Husberg och Lars Norberg.
1971-1970 Osvald Dahlgren Bertil Franklin Leif Sträng, Arne Larsson, Percy Andersson, Arne Lundquist, Ingvar Nilsson och Lars Norberg.
1970-1969 Osvald Dahlgren Osvald Dahlgren/Arne Larsson Leif Sträng, Bertil Franklin, Arne Lundquist, Ingvar Nilsson och Stig Jakobsson.
1968-1958 Ingen uppgift
1957-1956 Osvald Dahlgren Bertil Franklin Sven Hansson, Percy Andersson, Frans Husberg, Arne Larsson, Harry Dahlgren och Gösta Svedjeby.
1956- 1955 Osvald Dahlgren Nils Rahmn Sven Hansson, Rune Pernow, Percy Andersson, Frans Husberg, Bertil Franklin och Magnus Johansson.
1954  Ingen uppgift 
1953 Osvald Dahlgren Percy Andersson Sven Hansson, Christer Leljevahl, Lars Kruth, Tore Pettersson, Frans Husberg och Sven Pettersson.
1952 Osvald Dahlgren Lennart Bjersing Sven Hansson, Christer Leljevahl, Lars Kruth, Tore Pettersson, Percy Andersson och Sven Pettersson.
1951 Osvald Dahlgren Nils-Erik Berggren Sven Hansson, Christer Leljevahl, Lennart Bjersing, Tore Pettersson, Percy Andersson och Karl-Erik Husberg.
1950 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Nils-Erik Berggren, Christer Leljevahl, Tore Pettersson, Erik Sundbeck och Sven Hansson.
1949 Ingen uppgift
1948 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Nils-Erik Berggren, Christer Leljevahl, Sven Pettersson, Sven Hansson, Erik Sundbeck och Bertil Franklin.
1947 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Nils-Erik Berggren, Sven Pettersson, Sven Hansson, Erik Sundbeck och Gunnar Zetterström.
1946 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Bertil Franklin, Erik Tersmeden, Sven Pettersson, Nils-Erik Berggren, Sven Hansson och Gunnar Zetterström.
1945 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Sten Hansson, Erik Tersmeden, Sven Pettersson, Bertil Franklin, Nils-Erik Berggren och Sven Hansson.
1944 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Sten Hansson, Erik Tersmeden, Sven Pettersson, Bertil Franklin, Lennart Öhman och Sven Hansson.
1943 Karl E. Karlsson Osvald Dahlrgen Sten Hansson, Erik Tersmeden, Sven Pettersson, Bertil Franklin, Helge Crona och Oscar Rydén.
1942 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Sten Hansson, Erik Tersmeden, Sven Pettersson, Nils-Erik Berggren, Bertil Franklin och Helge Crona.
1941 Karl E. Karlsson Osvald Dahlgren Oscar Rydén, Erik Tersmeden, Nils-Erik Berggren, Helge Crona, Sten Hansson och Magnus Johansson.
1940 Oscar Rydén Osvald Dahlgren Erik Tersmeden, Karl E. Karlsson, Nils-Erik Berggren, Helge Crona, Magnus Johansson och Edvard Levau.
1939 Oscar Rydén Osvald Dahlgren Helge Crona, Karl E. Karlsson, Nils Rahmn, Edvard Levau, Erik Tersmeden och Magnus Johansson.
1938 Oscar Rydén Osvald Dahlgren Helge Crona, Karl E. Karlsson, Nils Rahmn, Edvard Levau och Axel Hallman.
1937 Oscar Rydén Helge Crona Edvard Levau, Einar Olsson, Osvald Dahlgren, Karl E. Karlsson och Nils Rahmn.
1936 Oscar Rydén Helge Crona Edvard Levau, Einar Olsson, Osvald Dahlgren, Karl E. Karlsson och Nils Rahmn.
1935 Oscar Rydén Helge Crona Oskar Olsson, Edvard Levau, Osvald Dahlgren och Kurt Ericsson.
Ribbon Maker