Ivar Larsson


Veckans idrottsprofil 6:

IVAR LARSSON

Ivar Larsson började sin skyttebana i Jumkils skytteförening vid 17 års ålder och var medlem i åtta år där. Han flyttade sedan till Uppsala år 1915 och fick arbete som möbelsnickare. Han har under många år varit Uppsala skyttegilles bästa skytt. Ivar var en ivrig och väl ansedd skytt såväl i skolskjutning som vid fältskjutningar och en farlig konkurrent om högre priser. År 1923 blev han skyttegillets mästare och har flera gånger hamnat bland de fem bästa i skyttegillets som skytteförbundets mästerskapstävlingar. Tre gånger har han skjutit 100 poäng och många gånger 98-99 poäng. År 1930 sköt Ivar Larsson maximala 100 poäng vid en stor skyttetävling i Örebro.

Ivar erövrade skyttemärket av guld år 1915 och riksmedaljen i silver år 1924. När detta skrivs är han otvivelaktigt skyttegillets bästa skytt av 300 medlemmar. Därtill kommer att han var en mycket god idrottsman på sin tid, vilket hans prissamling på fotot här intill vittnar om. Ivar Larsson har erövrat idrottsmärket i guld, skidlöparmärket i guld, skyttemärket i guld och fältskyttemärket i guld. Förutom skytte har Ivar varit en god skidlöpare och 5.000 metersman. Han har sedan sin ungdom tillhört IK Sirius i Uppsala och där vunnit klubbmästerskapet på 5.000 meter, hans bästa tid är 16.50, satt på tävling.

Oscar Rydén, Dövsport nr 7 1932
Fotot från samma nummer av Dövsport

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Ribbon Maker