Idrottsklubben Scania, Malmö


 

scania logo21 mars 1925 bildades Malmö Dövstummas Idrottsklubb efter initiativ av Edvard Levau. Den första styrelsen fick följande utseende: Edvard Levau, ordförande, Gustav Jönsson, vice ordförande,  Bernt Assarsson, sekreterare, Malte Holmgren, kassör och  Lars Zettervall, ledamot.

23 medlemmar inskrevs vid stiftelseåret. Egentligen fanns det en tidigare bildad idrottsklubb i Malmö redan år 1913 som hette atletklubben ”Herkules”. Denna klubb var mest verksam inom gymnastik och styrkesport. Men den blev mer eller mindre kortlivad då det skedde mitt i första världskriget och lades ned år 1918. Dess kapital överlämnades till Schackklubben ”Strid”, numera SK 15. Varför ”Strid” fick just dom har sin naturliga förklaring, nämligen att Gustav Jönsson var med och stiftade schackklubben och därmed verksam i den period och att det saknades en annan idrottsklubb.

När Malmös Döstummas Idrottsklubb bildades år 1925 var det för sent, men Gustav fick i alla fall sitta med i den första styrelsen för klubben som vice ordförande. Värt att notera är att Herkules redan samma år hade 2 personer i den första styrelse i Sveriges Dövstummas Idrottsorganisation, numera SDI,  Svenska Dövidrottsförbundet. Dessa personer var Gustav Jönsson och Otto Svensson (Ternby).

Klubben har haft många duktiga idrottsutövare: Sven Pettersson, Bertil Franklinsson och Nils Johannesson var med i Dövas världspel i London år 1935 och de blev silvermedaljörer med stockholmaren Osvald Dahlgren i 4×400 m trots ytterbana. Sven och Bertil tog även hem andra medaljer; Sven tog silver på 800 m där hans överman tvingades sätta världsrekord för att vinna guldet. Bertil tog brons på 1.500 m.

Precis i slutet på andra världskriget, 1945,  återvände Bertil Franklinsson till staden efter diverse arbete i andra städer i landet. Han övertog ordförandeposten år 1945 och stannade där i två år. Den perioden blev en så kallad uppbyggnadsperiod och många nya ungdomar anslöt sig till klubben. Samma år ändrades klubbens namn till IK Scania.

Källa: IK Scania.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Ribbon Maker