Idrottsklubben Hephata, Stockholm


HephataIdrottsklubben Hephata bildades 1 april 1892 och är därmed den tredje äldsta idrottsklubben i Stockholm. Endast de två betydligt mer kända tvillingklubbarna AIK och Djurgårdens IF som bildades året innan är äldre.

 


Två norrmän bildade klubben
Lustigt nog var det två norrmän som tog initiativet till att bilda IK Hephata, Thor P. Bergdölmoen och J. Alfred S. Dahlström som båda var medlemmar i Stockholms dövas förening. Särskilt Alfred Dahlström drev på bildandet och tillsammans med Thor P. Bergdölmoen och Harald Berg, då sekreterare i dövföreningen, bildade han IK Hephata den 1 april 1892 och klubbens förste ordförande blev Harald Berg.

Namnet Hephata
Bildandet av klubben och dess första år beskrivs på ett finstämt sätt och med unika dokument och bilder i jubileumsboken ”De första hundra åren” som utgavs i samband med 100-årsjubileet. Namnet Hephata föreslogs av Harald Berg och syftar på en berättelse i Bibeln där Jesus möter en döv man. Hephata eller Effata betyder ”upplåt dig” på hebreiska och namnet symboliserar att genom idrotten öppnas en väg ut ur isoleringen.

Äldsta dövidrottsklubben i världen 

IK Hephata är troligen den äldsta dövidrottsklubben i världen. Det fanns andra som bildades tidigare men ingen som fortfarande är aktiv eller passerat 100-årsstrecket såvitt är bekant. Från att ha varit en liten klubb med några få idrotter och ett fåtal medlemmar har nu klubben utvecklats till en nästintill storklubb med 10 olika idrotter på programmet plus några vilande sektioner samt strax under 400 medlemmar.

Klubben fungerar som ett socialt center med gemenskapen satt i förgrunden. De döva som mestadels tränar och tävlar i hörande klubbar finner här ett andningshål där de kan pusta ut i sin rätta miljö dvs. i dövmiljö med teckenspråkiga vänner. Klubben är mycket uppskattad och det finns exempel på medlemmar med mer än 60 års medlemskap i klubben.

Färgstarka ledare
Genom åren har klubben fostrat många färgstarka döva aktiva idrottare och ledare. Alla beskrivs mer eller mindre ingående i jubileumsboken men av ledarna måste här nämnas, förutom de som bildade klubben, Osvald Dahlgren den legendariske idrottsledaren både på lokal nivå och riksnivå. Denne verkade som ordförande för Sveriges dövas idrottsförbund, ordförande för Nordiska dövidrottsförbundet och var generalsekreterare i Internationella dövidrottsförbundet CISS, vid sidan av sitt arbete inom klubben. En verklig idrottsledare av den gamla stammen, som även på senare tid fortfarande var aktiv på klubbmöten där vi yngre ibland fick smäll på fingrarna av denne.

Vidare kan nämnas Christer Leljevahl, den verklige trotjänaren som i det tysta verkat för klubben. Denne låg även bakom det välordnade arkiv för både klubben och dövas förening som finns i Dövas Hus. En annan stor ledare var Svante Andersson, 30 år i styrelsen och även Erik Lindquist, kassör i över 30 år. Sådana osjälviska ledare tillverkas inte längre inom idrottsrörelsen. Vi har nu nya yngre förmågor som följer i deras fotspår och vill klubbens bästa.

Källa:  www.hephata.se


Ribbon Maker