Bollklubben Vikingen, Lund


Den 1 november 1912 öppnades en lantbruksskola för döva på Råbylund, en lantegendom i närheten av Lund. 1932 bildades Bollklubben Vikingen i Landskrona av Bertil Franklinsson.  Det fanns tidigare en klubb som hette ”Lunds dövstummas ping-pongklubb” där man tänkte driva bordtennisspel. Men namnet ändrades sedan till Bollklubben Vikingen, för att man ville ha med fotboll och bandy som sporter också. Klubben hade vid sitt bildande 25 medlemmar, de flesta bosatta i Råbylund.

BK Vikingen stiftad 1933BK Vikingen lade ner sin verksamhet år 1937. 1945 slogs de samman, med Malmö Dövstummas Idrottsklubb, till en idrottsklubb som tog namnet Idrottsklubben Scania med säte i Malmö.

Källa: Dövidrottens historia 200 år (Mesch & Mesch 2010) och Sportbladet nr 7, 1933. 

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Ribbon Maker