UngdomsrådetLasse S Lorentzson, som arbetade som idrottskonsulent för SDI (troligen år -95 eller -96),  fick uppdraget att samla ungdomarna i Örebro i en idrottsförening i anslutning till Bilbergskagården. Resultatet blev att Bilbergskagårdens Idrottsförening, kallad Billans IF bildades 1996. De som satt i styrelsen  där var bland annat Joachim Sundström och Monika Andersson.

Joachim började sedan arbeta med Talangjakten, ett projekt hos SDI mellan åren 2000-2001. Då omvandlades Billans IF till SDI ungdom. Det nya tänket kring SDI ungdom var att gruppen skulle fungera som ett ungdomsråd i SDI, men också ha ansvaret över gymnasietävlingar och ordna idrottsläger.

Mellan åren 2004-2007 var det full aktivitet hos SDI ungdom som hade samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU) kring flera idrottsläger. Man ordnade också gymnasiemästerskapen i olika idrotter. Nattcupen i innebandy och futsal var också populära verksamheter hos ungdomarna. Tidigare ordnade Bilbergskagården Nattcupen, men detta arrangemang togs över av SDI ungdom på senare år.

SDI Ungdom kallas idag Dövidrott Ungdom och består av 7 ledamöter. De har inga officiella årsmöten utan bygger sitt engagemang på ett intresse för att åta sig uppdraget att ordna idrottsaktiviteter. Ungdomsgruppen ser olika ut från år till år. SDI har som förbund huvudansvaret för ungdomsgruppen. Även Dövidrott Ungdoms ekonomi ansvarar förbundet för. Ungdomsgruppen har en sammankallare som ansvarar för att samla gruppen till olika möten inför arrangemangen.


Ribbon Maker