Om dövidrott


Idrotten är en viktig plats för möten, likaså dövidrott. På fotbollsplanen, när du orienterar i skogen eller när du simmar i en bassäng har det ingen betydelse vilken bakgrund du har, varken socialt eller etniskt. Detta är idrottens styrka. Teckenspråket är för oss döva en mycket positiv och viktig del genom att språkhindren är borta för oss.

Dövidrottens regler
Reglerna är samma som för hörande men vissa moment kan anpassas med t.ex. visuella signaler. Dövidrotten bedrivs i Sverige i många olika idrotter. För att delta i svenska och internationella mästerskapstävlingar krävs minst 55 Db hörselnedsättning för deltagande enligt ICSD:s (internationella dövidrottsförbundets) bestämmelser.

Svensk dövidrott i ett perspektiv
Dövidrott har utövats i Sverige sedan i början 1890-talet. Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) bildades 1913 och är världens näst äldsta dövidrottsförbund samt fick status som medlemsförbund hos Sveriges Riksidrottsförbund (RF) år 1995.

Svenska Dövidrottsförbundet tillhör det Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet (NBDI) och European Deaf Sports Organization (EDSO) och International Committee of Sports for the Deaf (ICSD). Deaflympics har arrangerats vart fjärde år efter Olympisk modell sedan 1924. Världsmästerskap, Europamästerskap, Nordiska Baltiska Mästerskap och internationella utbyten har bedrivits sedan lång tid tillbaka.


Ribbon Maker