1924 – Paris, Frankrike


9 nationer med 133 utövare i sex olika idrotter deltog i den första internationella upplagan av Världsspelen. Sverige deltog inte förrän 1931. Under detta spel som blev banbrytande för all världens dövidrott bildades det internationella dövidrottsförbundet CISS – Comité International des Sports des Silencieux.

CISS’ förste president var Eugéne Rubens-Alcais från Frankrike och som generalsekreterare Antoine Dresse från Belgien.
CISS’ uppgift blev att sammanföra samtliga länders organisationer och vart fjärde år arrangera olympiska spel för döva. Vartannat år hölls en kongress för varje spel.

Källa: www.deaflympics.com 

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Ribbon Maker